5 kluczowych trendów HR dla nowoczesnego przedsiębiorstwa

Tańcz i ruszaj się w rytmie wiedzy

5 kluczowych trendów HR dla nowoczesnego przedsiębiorstwa

Bazując na corocznym opracowaniu Human Capital Trends opracowywanym przez Deloittle nie sposób określić współczesnego świata mianem społeczeństwa cyfrowego. Zwiększenie długości życia oraz jego komfort, determinowany przez rozwój technologii stawia przed sektorem HR nowe wyzwania, a co za tym idzie- stawia kapitał ludzki w centrum zainteresowania. W tym miejscu warto postawić sobie jedno, bardzo ważne pytanie: jakie stanowiska oraz ścieżki kariery w przyszłości będą dostępne dla nas w drugiej połowie życia?

Wyzwania wzrostu w HR – człowiek w centrum

system sap hrWedług badania nowe trendy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będą się koncentrować w obrębie pięciu osi priorytetowych. Cel i sens- to podstawowy obszar, wokół którego powinna rozwijać się odpowiedzialna firma 4.0., w której działania przedsiębiorstwa zorientowane są nie tylko na zysk, ale przede wszystkim na dobro klienta oraz szeroko pojętej społeczności. Kolejny obszar stanowi pojęcie etyki oraz uczciwości, gdzie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi idzie w parze z monitorowaniem podejmowania działań, mających za zadanie zapobieganie wykluczeniu. Następnym istotnym punktem, który powinien stanowić czynnik priorytetowy jeżeli chodzi o system SAP HR jest rozwój i pasja. To właśnie kreatywne projektowanie stanowisk pracy oraz tworzenie elastycznych ścieżek kariery pozwala w najlepszy sposób wydobyć potencjał pracownika i przekłada się na osiąganie wysokich wyników w pracy oraz motywację, a także stwarza pole do wykazywania się kreatywnością przez pracowników. Czwarty obszar, na który wskazuje raport Human Capital Trends to aspekt współpracy i więzi osobistych- wierzymy, że to właśnie zgrany zespół jest jednym z najistotniejszych czynników pozafinansowych, który decyduje o przebiegu kariery pracownika w danej firmie. Ostatnim punktem, na który warto zwrócić uwagę w odniesieniu do nowych trendów HR jest przejrzystość i otwartość. W myśl tej zasady stawiamy przede wszystkim na sprawną, otwartą komunikację, gdzie mamy możliwość omawiania nowych wyzwań, analizy i poprawy błędów, co w efektywny sposób przekłada się na budowanie systemu zarządzania zmianą ukierunkowanego przede wszystkim na rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy.

Mówiąc o przyszłości pracowników, coraz częściej słyszy się o tzw. alternatywnych formach zatrudnienia. Z uwagi na różne modele struktury organizacyjnej coraz intensywniej rozwija się sektor usług BPO/SSC, który w pozytywny sposób sprzyja strategicznemu wykorzystaniu zewnętrznych specjalistów z różnych dziedzin. Tak, jak na przestrzeni lat pracę na umowie o dzieło czy zlecenie postrzegaliśmy raczej subiektywnie, to dziś, coraz chętniej uzupełniamy swój etat o dodatkową pracę zdalną, lub decydujemy się na zorganizowanie przestrzeni pełniącej funkcję domowego biura.