Urząd patentowy i badanie patentowe

Tańcz i ruszaj się w rytmie wiedzy

Urząd patentowy i badanie patentowe

Badanie patentowe

Urząd patentowy jest miejscem wydawania dokumentów niezbędnych do posługiwania się znakami towarowymi danej firmy lub przedsiębiorstwa.

Badanie patentowe to sprawa urzędowa

Badanie patentoweRzecznik Patentowy to najczęściej prawnik lub inżynier, który świadczy pomoc prawną i techniczną jednostkom organizacyjnym, osobom fizycznym czy podmiotom gospodarczym w sprawach własności przemysłowej. W Polsce zawód ten obecny jest od 1918 roku, kiedy to Naczelnik Państwa wydał dekret o tymczasowym Urzędzie Patentowym. Przez całe lata funkcjonowania zawód ten ewoluował. Dzisiaj opiera on swoje działania o „”ustawę o rzecznikach patentowych”” z dnia 2001 roku, która określa warunki wykonywania zawodu i zasady, a także określa organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych. Ponadto reguluje świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej, a także wskazuje wszystkie formy wykonywania zawodu. Inną ważną ustawą poświęconą Rzecznikowi Patentowemu jest ustawa poświęcona „”Prawu do własności przemysłowej”” z 2000 roku. W tej ustawie zawarte zostały informacje na temat umocowań rzecznika patentowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. Rzecznik jest ponadto objęty zasadami etyki, określonymi przez Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych. Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzeczniowskich skupia się w Polskiej Izibie Rzeczników Patentowych, która jest samorządem zawodowym, powoływanym przez członków do sprawowania pieczy nad właściwym wykonywanie, zawodu i dla jego ochrony.Kancelaria Patentowa jest instytucją, która przeprowadza badania patentowe. To właśnie ten organ odpowiada za zgłoszenie znaku towarowego. W tym miejscu odbywa się większość kluczowych procedur. Zawód rzecznika patentowego wymaga wiedzy zarówno prawniczej, jak i specjalistycznej. Samokształcenie powinno stać się nieodłącznym elementem życia rzecznika patentowego.

W związku z dynamicznym rozwojem technologii – automatyki, robotyki, elektroniki, czy inżynierii chemicznej musi on skupiać się na śledzeniu nowinek technicznych. Rzecznik powinien cechować się rzetelnością i uczciwością.